Skip to content

Підзаконний нормативно-правовий акт вікіпедія

Скачать підзаконний нормативно-правовий акт вікіпедія fb2

Незважаючи нормативно-правовий те, що в нормативному правовому регулюванні суспільних відносин головне й визначальне місце посідає закон, підзаконні акти теж мають дуже важливе акт ужитті будь-якого суспільства, підзаконний допоміжну і деталізуючу роль.

Підзаконний підзаконний акт. Незважаючи на те, що в правовому регулюванні суспільних відносин головне перечень рун визначальне місце посідає закон, однак підзаконні акти теж мають дуже важливе значення в житті будь-якого суспільства, відіграючи допоміжну вікіпедія деталізаційну ролі.

Згідно з Конституцією Акт, повноваження з прийняття вікіпедія нормативно-правових актів закріплені за Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами й іншими центральними органами виконавчої влади. Провідне місце в системі нормативних актів займають закони. Підзаконні нормативні правові актиПідзаконні нормативні правові нормативно-правовий — це акти, які Приймаються уповноваженими командировочное удостоверение за границу бланк суб'єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити.

Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі обумовлене багаторівневою структурою самих суспільних відносин, які потребують як законодавчого, так і підзаконного (в тому числі локального) нормативного регулювання; необхідністю оперативного, компетентного і професійного вирішення питань у відповідних сферах життєдіяльності суспільства.

Работа по теме: петращук. Глава: 1. Нормативно-правовий акт, його ознаки та класифікація. ВУЗ: НАВД. Юридична сила нормативно-правових актів -- це така їхня специфічна особливість, яка характеризує їхнє співвідношення та взаємозалежність по формальним обов'язкам. Юридична сила нормативних актів залежить від місця органа, що видав акт, в державному механізмі. Всі нормативні акти державних органів прийнято поділяти на закони та підзаконні акти.

Провідне місце в системі нормативних актів займають закони. Акти останніх видів видаються на підставі та для виконання законів і тому мають назву підзаконних. Тому що вони єдині по засобу формування, положення в правової системі держави та ролі в ре.

Класифікацію підзаконних нормативно-правових актів можна здійснювати за такими критеріями: 1. За суб'єктами видання: • акти нормативного характеру законодавчого органу (постанови); • акти глави держави (укази, розпорядження); • акти уряду (постанови, розпорядження)  Будь-який нормативно-правовий акт має межі своєї чинності у трьох "вимірах": • у часі, тобто обмежений періодом дії, коли нормативний акт має юридичну силу; • у просторі, тобто його дія обмежена територіально; • за колом осіб, які підпадають під дію нормативного акта.

Дія нормативно-правового акта в часі визначається моментом набрання ним чинності та моментом припинення його юридичної сили. Підзаконний нормативно-правовий акт - поняття збірне. Воно охоплює найрізноманітніші нормативні правові приписи - від актів вищих представницьких органів, Президента РФ, Уряду РФ. до актів органів місцевого самоврядування. Всім цим актам притаманне одну загальну властивість - подзаконность. Залежно від органу, що приймає (видає) нормативні приписи, доцільно розрізняти такі види підзаконних нормативних правових актів.

Акти вищого представницького (законодавчого) органу Російської Федерації - Федеральних Зборів РФ. Йдеться про акти Ради Федерації і Державної Думи. Крім законів, прийнятих Державн. ^ Підзаконний нормативний акт – це акт нижчої державної інстанції, їх юридична сила не має такої ж загальності та верховенства, як це властиво законам.

Підзаконні нормативно-правові акти повинні бути засновані на законі і не повинні йому суперечити. ^ Класифікація підзаконних нормативно-правових актів. 1. За суб’єктами видання: 1) Постанови Верховної Ради України – як правило, це постанови про порядок введення в дію того чи іншого закону. ^ 2) Укази Президента України – відповідно до ст. Конституції України Президент України на основі Конституції в межах своїх повноважень видає нормативні акти. Нормати́вно-правови́й а́кт — офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими на це суб’єктами нормотворчості у визначеній формі та за встановленою процедурою, спрямований на встановлення, зміну або скасування норм права.

Іншими словами, нормативно-правовий акт — це документ, прийнятий у визначеному порядку компетентним органом публічної влади, у якому містяться норми права. Існування підзаконних нормативних актів у правовій системі обумовлене багаторівневою структурою самих суспільних відносин, які потребують як законодавчого, так і підзаконного (в тому числі локального) нормативного регулювання; необхідністю оперативного, компетентного і професійного вирішення питань у відповідних сферах життєдіяльності суспільства.

Акти цієї групи утворюють складну ієрархічну систему. Підзаконні нормативні акти входять до системи джерел права і є носіями основних властивостей, виразниками принципів, що притаманні цій системі.

Ознака підзаконності притаманна більшості нормативно-. Підзаконні акти видаються на основі та на виконання законів і містять юридичні норми.

Незважаючи на те, що в правовому регулюванні суспільних відносин головне й визначальне місце посідає закон, однак підзаконні акти теж мають дуже важливе значення в житті будь-якого суспільства, відіграючи допоміжну та деталізаційну ролі. Згідно з Конституцією України, повноваження з прийняття підзаконних нормативно-правових актів закріплені за Президентом України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами й іншими центральними органами виконавчої влади.

EPUB, PDF, txt, txt